Makelaar in

Sale & lease (rent) back.

Onze afdeling Corporate Solutions zorgt voor een discrete afhandeling op maat.

Wat :

Een sale and lease (rent) back-verrichting is een verrichting waarbij een onderneming het vastgoed waarvan ze eigenaar is,  verkoopt om deze daarna terug te huren onder vorm van een leasing- of huurcontract voor een duur die in onderling overleg is overeengekomen.

Sale en rentback werkt gelijkaardig. Alleen heeft de vennootschap, die het gebruik van het goed opnieuw in handen krijgt, geen aankoopoptie op het einde van de overeengekomen huurperiode. Bij leasing is dat wel het geval.

Opportuniteiten :

Wanneer kan je een sale and lease (rent) back-verrichting gebruiken :

  • het kapitaal dat in het gebouw van uw onderneming geïnvesteerd is roerend maken
  • herstructurering van financiële schulden en vrijmaken van kredietlijnen bij de bank
  • de balansstructuur verbeteren dankzij de realisatie van een meerwaarde
  • Nieuwe liquide middelen voor nieuwe projecten vinden
  • Betere financiële ratios creëren
  • anticiperen op een overname van uw bedrijf 

Deze formule kent al jaren steeds meer succes bij heel wat Belgische en buitenlandse ondernemingen die hun vastgoed willen verkopen.

Voor dit type operatie is een uitstekende kennis nodig van zowel de financiële als de vastgoedmarkt.

Uw vastgoed wordt op dat moment een financieel product dat voor de koper opbrengsten zal genereren. De huurprijs, het type vastgoed, de duur van de huurovereenkomst, en andere bepalingen in de huurovereenkomst zijn elem​​​​enten die de verkoopprijs van uw gebouw sterk zullen beïnvloeden​.